• YAPAK

YAPAK - Malayang Tula


Join our YAPAK Community: LOG IN and SIGN UP at www.yapak.org.


Ang YAPAK ay nagpapasalamat sa inyong pagsali sa patimpalak na ito, lahat ng sumali ay binibigyan namin ng halaga. Tandaan, sa bawat patimpalak ay kinakailangan na masusi ninyo itong pinag-aaralan, pinagsisikapan at pursigido ninyong ipinapakita ang interes sa pagsali sa anumang programa na maaari ninyong masalihan.


Ang YAPAK ay binabasa at tinitignan ang inyong mga gawa kung kaya naman maging masikap, masunurin at maging pokus sa bawat oportunidad na maaari ninyong salihan na mga programa.


MABUHAYCongratulations!

Jemerick Emaas

Cash Prize + YAPAK Certificate

READCongratulations!

Makatang Manunulat

Cash Prize + YAPAK Certificate

READ

Congratulations!

Mhela Tamondez Bucu

Mobile Prepaid Load + YAPAK Certificate

READ

Congratulations!

Mahalin Santos Galleon

Mobile Prepaid Load + YAPAK Certificate

READ


Congratulations!

Arabella Q. Lagaya

Mobile Prepaid Load + YAPAK Certificate

READ

Congratulations!

Jenny Rose dela Cruz

Mobile Prepaid Load + YAPAK Certificate

READ

Congratulations!

Emjhay Toshiyuki Sato

Mobile Prepaid Load + YAPAK Certificate

READ


Congratulations!

Elron Karl

Mobile Prepaid Load + YAPAK Certificate

READ


Congratulations!

Nhel Beconia

Mobile Prepaid Load + YAPAK Certificate

READ


Congratulations!

Emma Rose Semira

Mobile Prepaid Load + YAPAK Certificate

READ


Ang hangarin ng YAPAK ay magsilbing inspirasyon sa mga kabataan saan mang sulok ng mundo na maging maka-Diyos, maka-tao, maka-kalikasan at maka-bansa, maipakita ang pagmamahal sa pamilya at pagkilala sa halaga ng bawat isa sa isang komunidad. Ang YAPAK ay isang voluntary group ng mga Pilipino na naka-base sa London, United Kingdom na nag nanais na mai-angat ang sining at kultura ng mga Pilipino sa iba't ibang bansa at magkaroon ng mga makabuluhang proyekto na sumasagot sa mga suliranin ng mga modernong Pilipino.Para sa mga nakasama sa ating Winners, maaari lamang na i-email mo kami sa infoyapak@gmail.com.


Maraming salamat!

341 views1 comment

Recent Posts

See All