• YAPAK

"TALUNTON SA BAKAS NG KAHAPON"

Ni : Elron Karl


Mahigit dal'wang libong taon nang binabagtas,

Itong paliku-liko at mababatong landas;

Sa ating patuloy na pagtatahak ng daan,

Iba't ibang kwento na rin ating nasaksihan.

Ating katatagan ay sinubok nang panahon,

Ang mga dayuhang minsan sa atin kumandong;

Tanging hangad pala na tayo ay maikulong,

At ituring silang parang mga panginoon.

Sa patuloy nating paghahangad ng karunungan;

Paghahanap ng mga sagot sa katanungan ;

Ating kalayaan pala'y maaapektuhan,

Hahantong pala sa isang madugong labanan.

Mga ninuno natin gumawa ng paraan,

Upang ang pangarap na kasarinla'y makamtan;

Ito naman ay kanilang napagtagumpayan,

Magpahanggang ngayon ay ninanamnam ninuman.

Nakasulat sa bawat pahina ng kasaysayan,

Lahat ng paghihirap na ating naranasan;

Kaya't naging gabay para maisakatuparan,

Ang ating inaasam asam na kalayaan.

Dahil don sa hirap na ating pinagdaanan,

Nadapa man, tumayo at natutong lumaban;

Pinagpatuloy pa rin ang labang nasimulan,

Upang ang hangad na tagumpay ating makakamtan.

Hiwaga ng buhay patuloy nating tinalunton,

Nakipagsabayan din sa agos ng panahon;

Ang mga pasakit ginawa nating motibasyon,

Nang mapagtagumpayan natin ang lahat ng hamon.


Kaya't ipagbunyi ating lahing pinagmulan.

Pagka-Pilipino natin ay ipagsigawan;

Ipagmalaki saan man sa sandaigdigan,

At sa sunod na henerasyon maging huwaran.35 views0 comments

Recent Posts

See All

"HAGDAN"