• YAPAK

May BUKAS ba?

Ni : Nhel Bconia


Maraming tanong na di mo alam kung may sagot ba talaga,

nagsisimula ka ng mag duda sa mga kataga, talinghaga, pangako ng buhay, pangako, ng pag

asa, pangako ng pag ibig? minsan pangako pa ng Ama,

Sa paglipas ng panahon matututo at matututo ka talaga, pagsubok,leksyon, experyensya,

maging ng aral sa katotohanan ng buhay pa, may mga sagot ngunit may mga pagdududa, sino

ba talaga ang nakaka alam? sino ang mas nakaka alam? di na mahalaga,

Maging handa ang sabi Niya, sanayin ang sarili, masanay na wala naman talaga,

Sanayin mong magutom,dahil hindi parating meron

Sanayin mong lumakad, dahil hindi parating may gulong

Sanayin mong mawala dahil hindi ka laging nariyan

Sanayin mong wag umasa dahil baka mabigo ka.

Ngayon ang tanong may Bukas ba? WALA! dahil ang bukas maaring bagong umaga na hindi

mo na masisilayan pa.. Maging handa…49 views0 comments

Recent Posts

See All

"HAGDAN"