• YAPAK

Lakbayani : Noon at Ngayon

Ni : Mhela Tamondez Bucu

Dedikasyon : Para sa kapwa ko mga kabataang volunteer!

Noon sinakop tayo ng mga manlulupig,mga taga ibang dayo

Ngayon,nakikipagsapalaran,malaya't republika na tayo

Maituturing na ang noon ay tagumpay ng bawat Pilipino

Sa bawat pasakit noon kapalit ay buhay na pag-asa ngayon

Noon at ngayon pinagkaloob na buhay sadyang napakahirap

Subalit ano ang salitang ;mahirap; kung tayo ay nangangarap

Hingiin sa May Kapal ang paggabay,buhay ay isang paglalakbay

Isang paglalakbay tungong pag-unlad bawat isa ay akay-akay

Tayo,bawat Pilipino bayani sa kaniyang pagkakilanlan

Tulad ng bayaning sugatan,buhay ay may suliranin at laban

Isang magiting na Pilipinong kasa-kasama sa bayanihan


Sa bokabularyo'y wala ang salitang pag-suko tanging paglaban

Karamiha'y ang edukasyon ang kanilang naisip na solusyon

Naisin man ng dukha ngunit wala itong kakayahang umaksyon

Sadyang kay hirap sungkitin maghapon ang ilang pagkakataon

Nasa kamay ang pasya kung magpapadala sa agos ng mga alon

Tila minsan sa paglalakbay ay may mga hindi patas na labanan

O minsan kaya;y mga baku-bako kailangan nating pagdaanan

Ang mapagod sa labana'y tanggap pa,ngunit pagsuko hindi na

Pagsubok kaya mong talunin,kung pagiging matatag pairalin

Tandaan mo na dala - dala ang pangala't dugo ng Pilipino

Alalahanin ang mga ninuno at kanilang ginawang sakripisyo

Tayo ay Pilipino na may dangal,katarungan at kalayaan

Kaya& ;t isapusong ika'y mapabilang sa Perlas ng Silanganan

Ngayon,sambayanan dumaranas ng suliraning pangkalusugan

Pagbati sa mga bayani noon,para sa kalayaan ng bayan

Sa bagong bayani ngayon,para sa kaligtasan ng sambayanan

Kagitingan umiiral pa rin mula noon hangang ngayon pa man

Tunay na bawat laban o hamon Bayaning Pilipino'y narito

Ang sandata ay ang pagmamahal at pananalig kay Hesu Kristo

Ako ay kabataang makata at tanging pluma ang panlaban ko

Isa na rin ang ipagdasal ang kaligtasan ng kababayan ko

Tayo ay tatak Pilipino,ang modernong bayani ang hanay

Pag-asa ng bayan kabataan,mga nakatatanda umagapay

Sa mga bayaning nagkakaisa ang tagumpay siyang kumakaway

Binansagang Lakbayani,ang paglalakbay tungo sa mga tagumpay

Tawaging kong Lakbayani,ang dinanas noon ng ating kalahi

Lakbayani,ang pagpapatuloy,paglalakbay ng salinlahi

Saan mang dako Pilipino ako,maglalakbay ng taas noo

Pinoy tayo,ang noon at ngayon ay tagumpay ng bawat Pilipino.14 views0 comments

Recent Posts

See All

"HAGDAN"