• YAPAK

Hurado Marco Paolo M. Lovendino


Ang payo niya para sa inyo, mga Ka-Yapak: “Anumang kakayahan o talento na mayroon tayo ay maituturing na isang natatanging handog mula sa ating Panginoon. Samakatuwid, ito ay dapat na pinahahalagahan, pinagkakapuri, at pinagbubuti. Bilang kabataan, kinakailangan nating sanayin ang ating mga sarili na makalabas mula sa kahon ng dungo at takot. Hindi kailanman tayo dapat panghinaan ng loob. Huwag tayong magpapadala sa kung anuman ang sasabihin ng iba. Sapagkat ang mga hinahangaan at dinadakila ay ang mga taong nangahas na gawin ang mga bagay na higit sa inaasahan sa kanila.”


Si G. Marco Paolo Lovendino ay isang guro, na nagtapos ng Batsilyer sa Edukasyon, medyor sa Kasaysayan, sa Philippine Normal University – Cum Laude. Nagkaroon siya ng maraming karanasan sa pagiging student-leader mula hayskul hanggang kolehiyo. Siya ay kasalukuyang nagtuturo ng Araling Panlipunan sa isang pribadong paaralan sa Quezon City, at nagsisilbing tagapayo sa Students’ Coordinating Board (SCB).


Dalawang beses niyang nakamit ang gantimpalang “Most Oustanding Teacher” at nagkamit ng Sedes Sapientiae Award dahil sa pagiging isa sa mga Most Outstanding Academic Teaching Administrators, ng Manila Ecclesiastical Province School Systems Association (MaPSA) noong 2018.


#YapakWeCouldSaveLives

#YapakLondon#PagsaludoSaMgaLumalabanSaCOVID19

It's More Fun in the Philippines (Official PDOT London Fan Page)

16 views0 comments

Recent Posts

See All