• YAPAK

Hurado Cyndee Joie Navarro


Ang payo niya para sa inyo, mga Ka-Yapak:

“Sa mundong punong-puno ng pagsubok, panghuhusga, inggit at kamalian, piliin mong gamitin ang oras, talento at kayamanan na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos para lingapin at imulat ang iyong kapwa at gisingin ang pag-asa, pananampalataya at kabutihan na mas higit dapat pinaglalaanan ng panahon. Tandaan na may Diyos na nakasuporta sa iyo, talikuran ka man ng mundong ito. Ano man ang balakid sa iyong daan, ikaw lamang ang may kapangyarihang pumili ng iyong kinabukasan.”


Cyndee is a Legislative Aide at the Metropolitan King County Council in Washington State, USA. She is an alumna of the University of Santo Tomas with a Bachelor's Degree in Tourism. Prior to her current role in public service, she worked as a Customer Service Professional at Asiana Airlines, British Airways and American Express.

Mahigit 300 kabataan ang sumali sa patimpalak na ito na nagmula sa iba’t-bang panig ng Pilipinas, Isa ito sa mga pangarap ng mga batang manunulat upang maipahayag ang kanilang damdamin at saloobin upang talakayin ang problema ng modernong panahon


Isang karangalan na ipakilala ang isa sa mga naging hurado sa Spoken Word Poetry Competition 2020: PAGSALUDO SA MGA LUMALABAN SA COVID19.


Ang YAPAK ay isang boluntaryong grupo na naka-base sa London, United Kingdom, at ang isa sa mga mithiin na makamtan nito ay ang magbigay ng pagkakataon sa mga kabataang manunulat na mailathala ang kanilang mga obra sa isang eBook, bilang pagpupugay sa mga bayaning PH Frontliners. Marami pa kaming mga proyekto na maaari mong salihan, i-like or follow mo lang ang page na ito YAPAK


#YapakWeCouldSaveLives

#YapakLondon#PagsaludoSaMgaLumalabanSaCOVID19

It's More Fun in the Philippines (Official PDOT London Fan Page)
11 views0 comments

Recent Posts

See All